Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

TANYASI TERMÉKEK ÚTJA A FOGYASZTÓHOZ - oktatási programsorozat

Rendezvény dátuma: 2012. június 07. - 2012. június 18.
Helyszín:
 

Mórahalom (06.07), Csongrád (06.12), Kistelek (06.14), Szeged (06. 18). Tematika: A kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás szabályai (ki, mit, hogyan értékesíthet?). Élelmiszerbiztonság, élelmiszerhigiéniai elıírások betartása. Falusi vendégasztal. Állati és növényi eredető termékek feldolgozása. Jelölési követelmények. Közbeszerzés. Hatósági ellenőrzések tapasztalatai. Védjeggyel kapcsolatos ismeretek (Homokháti portéka)

1. Mórahalom: 2012. június 7. (csütörtök)
Helyszín: Energia Tanácsadó és Információs központ (ETIK),
Mórahalom, Fesztivál köz 1.
2. Csongrád: 2012. június 12. (kedd)
Helyszín: Városháza, (földszinti terem) Kossuth. L tér 7.
3. Kistelek: 2012. június 14. (csütörtök)
Helyszín: Non-profit Térségi Innovációs Termék- Export Import Tanácsadói
Kereskedelmi Kompetencia Központ,
Kistelek Rákóczi u. 45. (volt II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
4. Szeged: 2012. június 18. (hétfı)
Helyszín: Csongrád Megyei Agrárkamara székháza,
Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Program
900-925 Regisztráció
925-930 Megnyitó
Seprenyiné Erdei Gizella
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.
930-1015 A kistermelıi élelmiszer elıállítás feltételei, higiéniai követelmények, falusi vendégasztal, az
állati eredető termékek feldolgozása
Elıadó: dr Pollákné dr Faragó Katalin, osztályvezetı fıállatorvos
Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
1015-1100 Növényi eredető termékek feldolgozása, jelölési követelmények
Elıadó: dr Bartókné dr Lamper Csilla, osztályvezetı mérnök
Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
1100-1120 Kávé szünet
1120-1140 Közbeszerzés az élelmiszer értékesítésben
Elıadó: dr Kelemen Zoltán, közbeszerzési szakértı, ügyvéd (Csongrád kivételével)
1140-1225 Tanyaprogram nyújtotta elınyök, célok, elképzelések
Elıadó: Seprenyiné Erdei Gizella, fejlesztési menedzser
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.
1225-1300 A védjegyek szerepe a tanyasi termékek értékesítésben
Elıadó: Kormányos Sándor, projekt menedzser
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.
1300- Kérdések, konzultáció
Az oktatási program rendezvényeinek látogatása ingyenes!
Kérjük részvételi szándékát jelezze a szervezık felé!
A projektrıl és rendezvényekrıl részletesebb információ:
EXPERT-Team Tanácsadó és Szolgáltató Szövetkezet
aniko@napnet.hu
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.
Szeged, Kossuth L. sgt 17.
Kormányos Sándor
Tel: 62/551-003, 30/4544-296, e-mail: skormanyos@gazdaportal.hu
A program a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.
„ Kiváló minıségő tanyai termékeket a fogyasztó asztalára!
2
Csongrád megyei tanyasi termékek feltárása, piacra jutásának elısegítése
A 81/2011. (VIII.11.) VM rendelettel meghirdetett Tanyafejlesztési Programban a szegedi székhelyő
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. pályázata keretében önkormányzatok, kistérségi
társulások, civil szervezetek, önkéntesek, és a Bács Agárház Nonprofit Kft. közremőködésével 500 tanyát
térképezett fel a Duna-Tisza közi Homokhátság Csongrád megyei tanyavilágában.
Célunk az volt, hogy elımozdítsuk a tanyák életképességének megújítását.
A kérdıíves felméréssel keresték azokat a mezıgazdasági árutermelı, falusi turizmussal, élelmiszerfeldolgozással
foglalkozó, külterületen élı gazdálkodókat, akik az élelmiszergazdasági tevékenységükbıl
akarnak megélni, alkalmasak és képesek arra, hogy portékájukat megfelelı minıségben állítsák elı,
keresik az új értékesítési csatornákat, szeretnének fejlıdni.
A feltárás eredményeként pontosabban meg tudják határozni a fejlesztési szükségleteket, milyen árualap
adható el, milyen integrációra, beruházásokra, információkra lenne szükség az elırelépéshez.
A program keretében díjtalan képzési lehetıséget nyújtanak a tanyagazdáknak, Kisteleken, Mórahalmon,
Szegeden és Csongrádon arra, hogy elsajátíthassák az árutermelés szempontjából hasznos ismereteket.
·
A program egy promóciós rendezvénnyel zárul június 27-én, Szegeden, ahol üzleti tárgyalásra nyílik
lehetıség az áruforgalomban részt venni kívánók számára. A tanyagazdák találkozhatnak az élelmiszer
kiskereskedık, vendéglátósok és közkonyhák képviselıivel, megismerhetik a keresleti oldal igényeit, ez
utóbbiak pedig a tanyagazdák kínálatát.
A kísérı rendezvényen a tanyagazdák bemutathatják áruikat a felvásárlóknak, felhasználóknak, termékkostoltatásra
is lehetıség nyílik.
Rendezvényünk fıvédnöke:
B. Nagy László, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízottja.
Várjuk a tanyagazdákat, kereskedıket, közkonyhák dolgozóit oktatásra és záró rendezvényre.
Használják ki a bemutatkozási lehetıséget!
Jelentkezni lehet:
Kormányos Sándor projekt menedzsernél
30/454-4296, 62/551-003 email: skormanyos@gazdaportal.hu
EXPERT-Team Tanácsadó és Szolgáltató Szövetkezet
aniko@napnet.hu
Köszönjük Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Szatymaz,
Üllés, Zákányszék, Zsombó Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Ópusztaszer, Csongrád, Felgyı,
Tömörkény tanyagazdáinak és az adatszolgáltatásban segítı munkatársaknak áldozatos munkáját

 
Szervezők:
 

Kapcsolódó állományok

 
Kategória:

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás