Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

Minden uniós polgárnak joga van a vízhez

2014. március 20.
Minden uniós polgárnak joga van a vízhez

A Bizottság rábólint az első sikeres európai polgári kezdeményezésre

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy azokon a területeken, ahol fel tud lépni, pozitívan reagál minden idők első sikeres európai polgári kezdeményezésére.

A Right2Water kezdeményezés szervezői felszólították a Bizottságot, hogy minden uniós polgárnak biztosítsa a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való jogot, a vízellátást és a vízgazdálkodást mentesítse a belső piaci szabályok és a liberalizáció alól, valamint hogy világszerte fokozza a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való, egyetemes hozzáférés érdekében tett erőfeszítéseit.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Európa polgárai hangot adtak véleményüknek, a Bizottság pedig a mai napon pozitívan reagált. A páneurópai, polgárok által működtetett demokrácia ezen első kezdeményezésének közvetlen eredményeként Európa és a fejlődő országok lakossága egyaránt élvezheti a vízminőség, az infrastruktúra, a szennyvízhálózat és az átláthatóság előnyeit. Szívből gratulálok a szervezőknek az elért eredményekhez.”

A Bizottság a kezdeményezésre adott válaszát közleményben foglalta össze. A közlemény először bemutatja azt a hatalmas munkát, amelyet az EU eddig végzett a víz és a higiénés körülmények kapcsán. Az EU-n belül például ambiciózus követelményeket állított fel a vízminőségre vonatkozóan, és pénzügyi támogatást nyújtott a tagállamoknak a vízi infrastruktúra javításához és bővítéséhez.

A víziközmű-szolgáltatások üzemeltetésének legjobb módjáról a tagállamok hatóságai határoznak – a Bizottság továbbra is tiszteletben tartja a Szerződésben foglalt azon szabályokat, amelyek előírják az EU számára, hogy a víziközmű-vállalkozások tulajdonlására irányadó nemzeti határozatok tekintetében semleges maradjon. Hasonlóképpen, a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során a Bizottság változatlanul biztosítani fogja a víziközmű-szolgáltatások üzemeltetési módjára vonatkozó nemzeti, regionális és helyi döntések tiszteletben tartását és megóvását. Az uniós jog folyamatosan és következetesen elismeri, hogy a víz- és szennyvízszolgáltatások egyedülálló szerepet töltenek be a lakosság alapvető igényeinek kielégítése terén. A vízelosztási és -ellátási, valamint szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatásokat már eddig is kifejezetten kizárták a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságának alkalmazási köréből. Tavaly pedig a Bizottság – a nyilvánosságot foglalkoztató aggályok egyenes következményeként – kizárta a víziközmű-szolgáltatások nyújtását a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv hatálya alól.

Az EU és tagállamai jelenleg összesen évi mintegy 1,5 milliárd EUR-t biztosítanak a fejlődő országokban végrehajtott vízellátási, szennyvízgyűjtési és higiéniai (angol betűszóval WASH-) programokhoz, az Uniót téve ezzel a világ legnagyobb donorjává e területen.


Az európai polgári kezdeményezés fényében a Bizottság azon, még fennálló hiányosságok és területek azonosítására törekedett, ahol – akár uniós, akár nemzeti szinten – nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a polgárok fellépést sürgető felhívása mögött meghúzódó aggályok kezelése érdekében. A Bizottság a mai napon a következő konkrét lépések és új cselekvések iránt kötelezte el magát a kezdeményezés és annak céljai szempontjából közvetlen relevanciával bíró területeken:

·    az uniós vízügyi jogszabályok teljes körű tagállami végrehajtását célzó erőfeszítések fokozása;

·    uniós szintű nyilvános konzultáció indítása az ivóvízről szóló irányelv kapcsán a továbbfejlesztés szükségességének és megvalósítási módjának felmérésére;

·    a polgárok tájékoztatásának javítása a települési szennyvízre és az ivóvízre vonatkozó adatok ésszerű és átláthatóbb kezelésének és terjesztésének továbbfejlesztése révén;

·    a vízminőségre alkalmazott referenciamutatók ötletének vizsgálata;

·    az érdekelt felek közötti strukturált párbeszéd ösztönzése a vízügyi ágazaton belüli átláthatóságról;

·    együttműködés meglévő kezdeményezésekkel a víziközmű-szolgáltatásokra vonatkozó referenciamutatók szélesebb körének biztosítása érdekében, a víziközmű-szolgáltatók átláthatóságának és elszámoltathatóságának javítása azáltal, hogy a kulcsfontosságú gazdasági és minőségi mutatókra vonatkozó, összehasonlítható adatokat a polgárok rendelkezésére bocsátják;

·    a fejlesztési támogatások innovatív megközelítésének ösztönzése (pl. a víziközmű-szolgáltatók közötti partnerségek és a közszektoron belüli társulások támogatása), és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztásának ösztönzése (pl. a szolidaritási eszközökkel kapcsolatban);

·    annak támogatása, hogy a biztonságos ivóvízhez és a szennyvízhálózathoz való egyetemes hozzáférés a 2015 utáni fenntartható fejlesztési célok kiemelt területe legyen;

·    végül pedig, a tagállamok felkérése arra, hogy saját hatáskörükön belül eljárva vegyék figyelembe a polgárok által e kezdeményezés révén kifejezett aggályokat, valamint ösztönzésük arra, hogy fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy mindenki számára biztonságos, tiszta és megfizethető vizet tudjanak garantálni.


Háttér

Az európai polgári kezdeményezést 2012 áprilisában hozták létre. A kezdeményezéssel fontos eszköz került a polgárok kezébe, segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését. A kezdeményezés – amennyiben azt az uniós tagállamok legalább egynegyedében összesen legalább egy millióan aláírják – lehetővé teszi, hogy a polgárok fellépésre kérjék fel az Európai Bizottságot azon területeken, amelyeken a Bizottságnak jogában áll fellépni. Az első sikeres európai polgári kezdeményezés, a Right2Water keretében 1,68 millió aláírás gyűlt össze, 13 tagállamban haladták meg a minimumküszöböt – ezzel bőven túllépték a jogilag előírt minimumot. Mostanáig összesen több mint 5 millió uniós polgár több mint 20 különböző kezdeményezést írt alá.

 

A Right2Water európai polgári kezdeményezésről szóló közlemény:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

MEMO a vízellátás és szennyvízgyűjtés terén az EU által tett nemzetközi fellépésről:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Az európai polgári kezdeményezés honlapja:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

A „Right2Water” kezdeményezés honlapja:

http://www.right2water.eu/

Forrás: EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY
Brüsszel, 2014. március 19.

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás