Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

SAJTÓKÖZLEMÉNY - KEDVEZŐ EU Bizottsági állásfoglalás a kézműves gyógynövénytermékek értékesítéséről! Sikertörténet lehet a GYÓGYNÖVÉNY Hazánkban, ha a hazai jogalkotás is engedi!

2013. október 08.
SAJTÓKÖZLEMÉNY - KEDVEZŐ EU Bizottsági állásfoglalás a kézműves gyógynövénytermékek értékesítéséről! Sikertörténet lehet a GYÓGYNÖVÉNY Hazánkban, ha a hazai jogalkotás is engedi!

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos érdekképviseleti Szövetségének nevében levelet fogalmaztunk meg az Európai Bizottság számára, melyben arra kértünk választ, hogy a piacon, gazdaboltban, háztól történő értékesítés során maradhat-e a gyógyhatású vagy népi hagyományos gyógyászati kézműves termék megnevezés és forgalomba hozatal?

Sikertörténet lehet a GYÓGYNÖVÉNY Hazánkban, ha a hazai jogalkotás is engedi!

Szükséges-e ezen termékeket laborvizsgálatokkal igazolt, aránytalan költséget jelentő hatóanyag vizsgálatoknak alávetni?

A megkeresésre az Európai Bizottság Egészség és Fogyasztóügyi Főigazgatósága adott a magyar kézművesek számára kedvező választ: „Gyógyászati termékek melyek nem iparilag készültek, vagy nem olyan eljárással gyártották, amely ipari folyamatot is magában foglal, a 2001/83/ek irányelv 2(1) Cikke szerint nem tartoznak az irányelv hatálya alá.”

Már csak a hazai jogalkotásnak kell megalkotni az életszerű, könnyítő jogszabályi kereteket a kézműves /kistermelői népi gyógyászati termékekre, ahogy azt a kistermelői rendelet, a helyi termelői piac rendelet, illetve a telephely engedélyeztetés rendelet, a halászati törvény esetében már megtörtént, illetve folyamatban van a kivételek, könnyítések hatálybalépése.

 További információ háttéranyagainkban és:

Szabadkai Andrea és Kujáni Katalin

kisleptek@gmail.com

Tel.: 30/7688718, 30/617-4325.

 

HÁTTÉRANYAG:

http://kisleptek.hu/news/eu_bizottsagi_allasfoglalas_keres_a_gyogynovenyekrol/2013-07-06-54

 

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége egyik első feladataként tűzte ki a kézműves gyógynövény termékek előállításának és közvetlen értékesítésének megkönnyítését, ezáltal kulturális szellemi örökségünk, a népi gyógyászati megőrzésének elősegítését. A legalitás és életszerű szabályozás meghozhatja a kistermelők, helyi piacok és vásárok terméksokféleségének növekedését, és a vidéki turisztikai szolgáltatások kínálatgazdagodását a hagyományokon alapuló népi gyógy-készítményeket illetően.

Az Érdekképviselet nevében levelet fogalmaztunk meg az Európai Bizottság számára, melyben arra kértünk választ, hogy a piacon, gazdaboltban, háztól történő értékesítés során maradhat-e a gyógyhatású vagy népi hagyományos gyógyászati kézműves termék megnevezés és forgalomba hozatal? Szükséges-e ezen termékeket laborvizsgálatokkal igazolt, aránytalan költséget jelentő hatóanyag vizsgálatoknak alávetni?

A megkeresésre az Európai Bizottság Egészség és Fogyasztóügyi Főigazgatósága adott a magyar kézművesek számára kedvező választ: Gyógyászati termékek melyek nem iparilag készültek, vagy nem olyan eljárással gyártották, amely ipari folyamatot is magában foglal, a 2001/83/ek irányelv 2(1) Cikke szerint nem tartoznak az irányelv hatálya alá.”

Kérdéseink arra is vonatkoznak, hogy a hazai viszonylatban nagyon költséges, komoly milliós beruházást követelő előírások, melyet EU jogszabályra hivatkozva hoztak, szükségesek-e?

A hazai jogalkotás könnyítő intézkedéseinek meghozatala érdekében, az érdekképviselet kéri az Illetékes Döntéshozókat, ezen kivételeket a hazai jogalkotásban is hozzák meg, hogy Hazánk gyógynövény hatalom lehessen a kistermelők, népi gyógyászat szintjén is!

 

ELŐZMÉNY:

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat vidéki örökség szakosztályának szervezésében HALIMBÁN került sor 2012 nyarán a gyógynövény- szellemi kulturális örökség témáit felvető fórumra.

Közismertté vált, hogy az EU ezután vagy csak gyógyszerként vagy csak élelmiszerként fogadja el az eddig gyógyhatású termékek besorolását.

 

Igen ám, de az ezt szabályozó  2001/83/EK irányelv rendelkezéseit, hatálya szerint (valamint az ezt módosító - hatályát nem csak egyes rendelkezéseit- 2004/24/EK rendelet) a tagállamokban történő forgalmazásra szánt, iparilag előállított, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre kell alkalmazni.

Tehát a gyógyszer és a hagyományos növényi gyógyszer kategória előírásait is csak a , iparilag előállított, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre kell alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendeletet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról, túlszabályozottan vonatkoztatták eddig a kulturális hagyományainkat is jelentő kézműves magánlakóházi előállítású népi gyógytermékekre. Ezzel teljes illegalitásba taszítva nemzeti szellemi és kulturális örökségünk őrzőit, hiszen a Magyar EÜM jog által előírt követelmény irreális költséget jelent a termelőre népi gyógyászati termék házi, kézműves előállítókra. A hazai rendelet, a kérelem benyújtásához szükséges dokumentációkat illetően is teljességgel életszerűtlen követelményeket támaszt a kisléptékű, népi gyógyászati termékek előállítását még tudó emberek része. Az engedélyezés díja termékenként több mint 100.000 Ft! Ráadásul a termékkör csak olyan üzemben állítható elő, amely un. GMP üzem, ami azt jelenti, hogy pl. olyan légtechnikát kell alkalmaznia a gyártónak, ami 10-15 millió Ft körüli beruházás! Továbbá minden legyártott termék esetében homogenitás vizsgálatokkal kell igazolni annak megfelelőségét, ami  kb. 10 000 Ft nagyságrend.

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályán dolgoznak azon, hogy a hagyományos gyógynövény termékeket élelmiszer kategóriába sorolják, de a kulturális örökségünket is jelentő népi gyógyászat termékeit illetően ez nem megoldás (az ipari előállítású termékek esetére viszont tényleg könnyítő szabályozás). Nem megoldás az, hogy elhallgatva a gyógyhatást élelmiszerként lehessen csak értékesíteni a kézműves népi gyógyhatású termékeket, holott az EU ilyen szigorítást csak az iparilag előállított termékekre hozott, feltéve, hogy a gyógynövény jótékony hatása tradíciókra visszanyúlva bizonyítható.

 

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 2013 tavaszán nyerte el a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok pályázatát a helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtésére. A projekt keretében áll fel 2013 során a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, melynek célja a kisléptékű gazdálkodási formák, a helyi feldolgozási, értékesítési rendszerek, rövid értékesítési láncok elterjedésének ösztönzése és a jogszabályrendszer ésszerűsítésével a helyi termelők piacra jutásának elősegítése.

Reményeink szerint az EU iránymutatása segíteni fogja azon jogalkotói folyamatok beindulását, mely a kistermelői rendelethez, és a telephely-engedélyezési jogszabály, a helyi termelői piac jogszabályokhoz hasonlóan könnyítetten, életszerűen szabályozza a kistermelői /kézműves gyógynövények előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó előírásokat, meghagyva a népi gyógyászati termék megnevezést meghagyva. 

 

További információk: 

Szabadkai Andrea, Kujáni Katalin

http://kisleptek.hu/news/eu_bizottsagi_allasfoglalas_keres_a_gyogynovenyekrol/2013-07-06-54

kisleptek@gmail.com

Tel.: 30/7688718, 30/617-4325.

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás